استخدام مراقب سالمند

استخدام مراقب سالمند

1398/7/22 سارا سلیمان پور
استخدام مراقب سالمند در خصوص سالمندانی که ناتوان بوده و دارای مشکلات جسمی و یا روحی نیز می باشند، امری ضروری می باشد. خدمات مراقبت از سالمند و کودک شامل طیف وسیعی از خدمات مراقبتی می گردد. ارائه خدمات نگهداری از سالمند از طریق استخدام مراقب سالمند مجرب و کارآزموده محقق می گردد.

استخدام مراقب سالمند

استخدام مراقب سالمند در خصوص سالمندانی که ناتوان بوده و دارای مشکلات جسمی و یا روحی نیز می باشند، امری ضروری می باشد. خدمات مراقبت از سالمند و کودک شامل طیف وسیعی از خدمات مراقبتی می گردد. ارائه خدمات نگهداری از سالمند از طریق استخدام مراقب سالمند مجرب و کارآزموده محقق می گردد. شرکت خدماتی موج نو قادر به اعزام نیروی مراقب سالمند و ارائه خدمات نگهداری از سالمند در منزل به مشتریان خود می باشد. در ادامه به برخی نکات در خصوص نیروی مراقب سالمند که هنگام استخدام می بایست مد نظر قرار گیرد، اشاره خواهیم نمود. 

هنگام استخدام مراقب سالمند می بایست به چه مواردی توجه نماییم ؟

جوان و پرانرژی

به استخدام مراقب سالمند ، محدوده سنی نیروی مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نیروی اعزامی می بایست جوان و پرانرژی بوده باشد تا بتواند پر تحرک و پرجنب و جوش بوده و به خوبی از عهده نیازهای شخص سالمند برآید. همچنین، جوان بودن مراقب سالمند منجر به سرزندگی شخص سالمند نیز می گردد. 

استخدام مراقب سالمند قوی و خوش بنیه

خانواده ها به هنگام استخدام مراقب سالمند برای عضو سالمند خود، می بایست به نیروی بدنی و بنیه نیروی اعزامی نیز توجه نماید. این امر به ویژه در خصوص سالمندانی که بنا به دلائل متعدد دارای مشکلات حرکتی بوده و به منظور انجام بسیاری از امور شخصی خود نیاز به کمک و همراهی دارند، مهم می باشد. لازم به ذکر است در صورتی که وزن سالمند ناتوان و دارای مشکلات حرکتی از 70 کیلوگرم بیشتر باشد، 1 نیروی مراقب به تنهایی نمی تواند از عهده جابجا نمودن سالمند و بردن سالمند به دستشویی و حمام اقدام نماید. در چنین مواقعی، استخدام مراقب سالمند منوط به حضور یک نیروی کمکی نیز می باشد. نیروی کمکی به صورت یکی از اعضای خانواده و یا به صورت استخدام نیروی مراقب دیگر می باشد.  

استخدام مراقب سالمند آشنا به کمک های اولیه

نیروی های ارائه دهنده خدمات نگهداری از سالمند در شرکت خدماتی موج نو همگی در دوره های آموزشی مربوط به نگهداری سالمند در منزل شرکت نموده اند. از جمله آموزش های پراهمیتی که در این حوزه مطرح می گردد، آموزش کمک های اولیه می باشد. در هنگام حضور نیروی مراقب در منزل سالمند، ممکن است سالمند به ناگاه دچار مشکلاتی چون افت فشار، نیاز به اکسیژن و مواردی از این دست گردد. به همین خاطر، نیروی مراقب سالمند می بایست مسلط بر کمک های اولیه بوده و بتواند در شرایط تنها بودن با سالمند، در صورت بروز مشکل، کنترل شرایط را بر عهده بگیرند.